Скарбничка лідера та координатораМетодичні рекомендації щодо відзначення Дня Незалежності
https://drive.google.com/file/d/0B5xGIDoqC0bXNlJvU2pqbTNFYW8/view?usp=sharing
*****************************************************************************************************************************************************
Слово лідер - це найкраще слово на землі!лово Лідер!!! (завантажити)


Прослушать или скачать Lider(+ воно краще - слово лідер бесплатно на Простоплеер 
******************************************************************************

Методичні рекомендації з розробки практико-орієнтованих проектів у виховному процесі
https://drive.google.com/file/d/0B5xGIDoqC0bXOHg4UTRJazM0MHM/view?usp=sharing

****************************************************************************

Уроки для сталого розвитку
http://esd.org.ua/sites/esd.org.ua/files/programs/sd_manual_9.pdf

*****************************************************************************

Освітня програма "Стале домогосподарство" https://www.youtube.com/watch?v=vUC1adj3YrE
_____________________________________________________________________________
*****************************************************************************
Методичні рекомендації  щодо проведення занять з питань енергоефективного освітлення  
http://esd.org.ua/sites/esd.org.ua/files/documents/metodychni_rekomendacii_energoefectynnist_osvitlennya.pdf
***************************************************************************
Окремі завдання і напрями національно-патріотичного виховання на 2016/2017 навчальний рік
Як визначено в Методичних рекомендаціях з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, наданих у листі Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828, питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління набуває особливої ваги.

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/185-okrem-zavdannya-napryami-natsonalno-patrotichnogo-vihovannya-na-20162017-navchalniy-rk?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=23_08_2016_DNZZNZ
*******************************************************************************
Як організовувати виховну роботу у 2016/2017 навчальному році
Джерело: http://www.pedrada.com.ua/news/3849-qqn-16-m7-26-07-2016-yak-organzovuvati-vihovnu-robotu-u-20162017-navchalnomu-rots?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=23_08_2016_DNZZNZ
*******************************************************************************
Організовуємо фізкультурно-спортивну роботу у 2016/2017 навчальному роціІнститут модернізації змісту освіти у листі від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 надав Методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.Джерело: http://www.pedrada.com.ua/news/3858-qqn-16-m8-02-08-2016-organzovumo-fzkulturno-sportivnu-robotu-u-20162017-navchalnomu-rots
***************************************************************
Як відзначати 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського
У вересні відзначатимуть Дні Михайла Грушевського в Україні. Інститут модернізації змісту освіти у листі від 10.08.2016 № 2.1/10-1907 надав територіальним органам управління освітою рекомендації про заходи з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

Джерело: http://www.pedrada.com.ua/news/3879-qqn-16-m8-10-08-2016-yak-vdznachati-150-rchchya-vd-dnya-narodjennya-mihayla-grushevskogo
***************************************************************
Присвоюємо навчальному закладу ім’я видатної особистості

З огляду на суспільно-політичні події останнього часу виникає дедалі більше громадянських ініціатив на вшанування героїв минулого та сучасності. Не залишаються осторонь і навчальні заклади, адже чи не в кожному навчалася та чи та видатна особистість. Розглянемо, як відповідно до законодавства присвоїти навчальному закладу ім’я фізичної особи
Джерело: http://www.pedrada.com.ua/article/186-qqq-16-m8-16-08-2016-prisvoyumo-navchalnomu-zakladu-mya-vidatno-osobistost?******************************************************************************************************************************
utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=23_08_2016_DNZZNZ


Міні-проекти з природознавства


******************************************************************************Проект "Шлях лідера"
У Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів педагогічний колектив з 2010 року працює над реалізацією проблеми «Формування соціально-активної особистості учня», і саме у розвитку учнівського самоврядування вбачає основний шлях для формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення у вирішенні як щоденних, так і масштабних завдань особистості. 

Проект «Шлях лідера»
Презентація

***************************************************************


Методичні рекомендації щодо формування здорового способу життя

Здоров'я людини передбачає процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності за максимальної тривалості життя.
Вибір своєї професії, єдиної, одної з великої безлічі - складне і відповідальне завдання. Кажуть, що вдало вибрана професія - це половина щастя. У такому твердженні немає ніякої надуманості, тому що питання "Ким бути?" - це питання не тільки про роботу, але й про образ життя у майбутньому (Благман Б.Б.).
"Професія - це необхідна для суспільства, обмежена (внаслідок розподілу праці) сфера застосування фізичних і духовних сил людини, що дає їй замість прикладеної ним праці можливість існування і розвитку." (Прощицкая Е.Н.) Для того, щоб займатися більшою частиною з існуючих видів трудової діяльності необхідна відповідна кваліфікація, яка визначається СПЕЦІАЛЬНІСТЮ.
СВІТ ПРОФЕСІЙ (Молодіжно- інформаційна консультативна служба)

"Проектні технології як засіб формування життєвих компетентностей лідерів учнівського самоврядування" (Матеріали регіональної науково-практичної конференції лідерів учнівського самоврядування)

У збірнику представлено матеріали з досвіду роботи лідерів учнівського самоврядування стосовно використання проектної технології у виховній системі загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів області. Метод проектів набуває все більшого поширення в практиці навчальних закладів області. Метод проектів - сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дають змогу вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів. Метод проектів - це приклад педагогічних технологій, засоби ж їх проведення можуть бути різними, в тому числі й із використанням нових інформаційних технологій. Ефективними формами виховання та навчання завжди були практична робота, пізнання через особисту діяльність, через відчуття відповідальності й особистої значущості. Саме такі можливості становлення та виховання особистості дає проектна технологія. Проектна діяльність допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність.

Схвалено до використання Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (протокол № 2/29 від 19.03.2013р)

Упорядник:
Осовська Ольга Петрівна, методист з виховної роботи науково-методичного центру виховної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

Методичні рекомендації щодо проведення рухливих ігор в таборах літнього відпочинку (детальніше).


На Івана, на Купала

Мистецтво безпосередньо пов'язане з життям народу, його культурою (Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України). Ціннісне ставлення до мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері (Детальніше).

Збір лідерів 

Гуртки дітей-лідерів є серйозною навчальною базою для тих підлітків, котрі мають бажання навчити­ся організаторській та управлінській майстерності, розширювати знання, розвивати свої вміння і навички. Під час заняття гуртка вихованці мають можливість, від­повідно до програм, брати участь у рольових та ділових іграх, розігруванні ситуацій та їх аналізі, обговоренні оп­тимальних шляхів виходу з багатьох ситуацій, які можуть трапитися у роботі органів самоврядування дітей та уч­нівської молоді. (Детальніше)

Програма «Літньої школи лідерів - 2013» (завантажити).
Формування у лідерів учнівського самоврядування  ділової етики

   Організовуючи роботу органів самоврядування дітей та учнівської молоді, координатори та діти-лідери не за­вжди мають досвід створення або оформлення ділових документів, необхідних у їх роботі. Проте використання та правильне оформлення статутів, положень, пам'яток, прес-релізів, протоколів та інших ділових паперів підвищить рівень ефективності та результативності діяльності дитячих рад, парламентів, міністерств, асоціацій тощо.
     Пропонуємо Вашій увазі матеріали методичного посібника Т.М. Доценко «Ділові папери в роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді» (Рекомендовано до друку вченою радою Інституту проблем виховання АПН України. Протокол № 2 від 16.01.08). Матеріали посібника спрямовані на формування у дітей ділової етики, розвиток умінь регламентувати свою діяльність, правильно документально оформляти та діяти в ме­жах нормативно-правового поля.


АЛГОРИТМ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ОСВІТИ У ВИПАДКУ ВИЯВЛЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
Вчителі, класні керівники повинні не замовчувати факти жорстокого поводження з дітьми, направляти подання до ССД та інспекторів з охорони дитинства, вирішувати ці справи в короткий термін. У кожній школі та кожному освітньому закладі має бути обласний (міський, районний, сільський) збірник, де мають бути представлені координати всіх служб, що опікуються дитиною та надають їй допомогу у випадку домашнього насильства. Такі збірники мають бути різних рівнів – розраховані на вчителів (з переліком установ та алгоритмом звертання до них у різних випадках), психологів (з інформаційно-методичними матеріалами та розробками), батьків (з інформаційними матеріалами стосовно неприпустимості насильства в сім’ї щодо дітей) та для самих дітей з ознаками насильства, телефонами довіри та інформацією про служби, що опікуються дитиною, яка постраждала від домашнього насильства. Пропонуємо Вашій увазі матеріали методичного посібника для освітян «Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми» / Авт.: Журавель Т. В.,Кочемировська О. О., Ясеновська М. Е. / За заг. ред. Безпалько О. В. - К.: ТОВ "К.І.С.",2010. - 242 с. Рекомендовано до друку Науково-методичною радою, Міністерства освіти і науки України, Протокол №7 (завантажити).

Методика діяльності органів самоврядування в організаційний період

Створення органів дитячого самоврядування в регіоні дасть можливість більше заохотити дітей до участі в громадській роботі, до організації життя та діяльності своїх колективів, координувати роботу та об'єднати зусилля усіх дитячих лідерів та шкільних органів дитячого самоврядування області. А зустрічі юних депутатів в обласній (районній та міській) раді дітей допоможуть виявити й обговорити найважливіші дитячі проблеми і разом знайти варіанти їх вирішення (завантажити).Методичні рекомендації щодо організації виборчої кампанії органів учнівського самоврядування (завантажити).

Попереджуємо насильство та жорстоке поводження з дітьми в класному колективі. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
Правила роботи дитячого колективу необхідні для того, щоб створити мікросередовище, «суспільство», в якому кожній дитині буде комфортно вчи­тися й існувати, навчатися працювати спільно, співвідносити власний світо­гляд з поглядами інших, розв'язувати та запобігати конфліктам, розв'язувати проблеми, створювати спільні плани та організовувати спільну діяльність, почувати себе безпечно. Тільки так можна створити спільноту, в якій кожна дитина буде важливою, де є спільні цілі, можливості і перспективи, де кожен має певні обов'язки перед собою та іншими (завантажити).


Навчальний підручник, в якому розміщена практична інформація, яка потрібна для щоденної роботи громадському лідеру: основи менеджменту, фандрайзинг, створення громадської організації, PR, грантовий менеджмент, NLP, психологія росту, публічний виступ, дебати, тести для визначення лідерських якостей. Книга створена як навчальний підручник для навчального курсу «Громадський Лідер» (завантажити).

На допомогу координаторам та лідерам у проведенні заходів щодо безпеки в інтернеті (завантажити).


1 коментар: