суботу, 26 листопада 2016 р.

25 листопада в Україні розпочалася акція "16 днів проти насильства" (на допомогу лідерам у проведенні загальношкільних лінійок)

Міжнародна спільнота щорічно підтримує акцію “16 днів проти насильства”. Тисячі громадян та сотні державних і громадських організацій з більш ніж 100 країн світу активізують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради об’єднуючої мети: збільшити розуміння та обізнаність про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному регіоні або окремій державі соціальний простір, вільний від насильства.
Щорічна акція “16 днів проти насильства” (25 листопада – 10 грудня) ініційована Першимвсесвітнім інститутом жіночого лідерства 1991 року. Власне тоді визначився зв’язок між насильством стосовно жінок та правами людей. Дати акції символічно наголошують на цьому зв’язку:
25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
У цей шістнадцятиденний період входять й інші важливі для демократичної спільноти дати: 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня – Міжнародний день інвалідів, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі.
Україна приєдналася до акції “16 днів проти насильства” 2001 року.
Основні завдання акції “16 днів проти насильства”:
- привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім’ї;
- активізувати партнерський рух громадських організацій та державних органів щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні;
- сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах та в українському суспільстві в цілому.

Про проблему
Будь-які прояви насильства щодо дітей, зокрема фізичне покарання, заборонені законодавством України. Попри це, діти продовжують потерпати від різноманітних проявів насильства. Уряд визнає, що діти часто залишаються не- захищеними від насильства у багатьох сферах життя - вдома, на вулиці, у школі а кривдять їх як інші діти, так і дорослі.Випадки насильства щодо дітей усе частіше висвітлюються засобами масової інформації. Це свідчить про зміну парадигми ставлення суспільства до ціє проблеми. Якщо раніше мами і тата, рідні та спеціалісти, які працюють з дітьми, допускали можливість проявів насильства, то наразі все більше дітей, мам і тат вчителів і вчительок та інших дорослих вбачають у таких випадках порушення прав дитини.У багатьох країнах діти проводять під опікою дорослих в навчальних закладах більше часу, аніж будь-де за межами родини. Загальноосвітні навчальні заклади відіграють важливу роль у справі захисту дітей від насильства. Дорослі, які здійснюють контроль за навчальними закладами, і ті, хто в них працює, зобов'язан створювати безпечні умови, які сприяють збереженню гідності дітей та сприяють їх розвитку. Збереження тенденції стійкого зростання кількості дітей з різними проблемами розвитку найближчим часом призведе до збільшення частки соціально дезадаптованих осіб серед громадян працездатного віку і подальшого загострення соціально-економічних проблем. Для багатьох дітей зіткнення з насильством відбувається в навчальних закладах, і це може спонукати їх самих до вчинення насильства. Вплив на суспільне сприйняття насильства в загальноосвітніх навчальних закладах здійснює також і те, яку увагу приділяють засоб. масової інформації екстремальним випадкам, що призводять до травмування або навіть до загибелі дітей. Разом з тим, загибель та серйозні поранення дітей внаслідок насильства значно рідше трапляються в загальноосвітніх навчальни> закладах, аніж удома чи за місцем проживання дитини. В деяких суспільствам агресивна поведінка, зокрема участь у бійках, не вважається серйозною дисциплінарною проблемою. В інших, натомість, хуліганські дії часто асоціюються з дискримінацією відносно учнів та учениць із бідних родин або окремих етнічних груп абожучнівта учениць,які мають ті чи інші відмінні риси (наприклад, зовнішні особливості, фізичні або розумові вади).1У загальноосвітніх навчальних закладах дитина частіше стикається з та- званими малими формами насильства, які впливають на розвиток особистост Сучасна педагогічна практика, попри всі проблеми, труднощі та недоліки, залишається основним інститутом соціалізації особистості, її становлення та розвитку.  
Під час розроблення в школі Плану дій щодо попередження насильства над дітьми важливо враховувати ключові, базові елементи, які забезпечать практичність та гнучкість плану. Такими елементами є: основна інформація про загальноосвітній навчальний заклад, бачення, формальні аспекти, оцінка відповідної роботи та ситуації в навчальному закладі, підтримувальні та запобіжні дії, процедури реагування на випадки насильства та їх документування.
     Основна інформація про загальноосвітній навчальний заклад. Назва закладу, його розташування, загальна кількість учнів та учениць та педагогічного персоналу, інші особливості (наприклад, навчальний заклад з інклюзивною освітою) та інше.
     Бачення. Бачення формується на основі цінностей та принципів загальноосвітнього навчального закладу. Це чітко визначена позиція навчального закладу щодо принизливого для гідності поводження та дискримінації. Бачення - це мета, якої прагне досягти школа. Важливим є процес обговорення членами педагогічного колективу практичних аспектів реалізації бачення та протидії насильству в щоденній роботі загальноосвітнього навчального закладу.
                                        Формальні аспекти. Це механізм реалізації та підтримання                                                           життєздатності Плану       дій навчального закладу щодо попередження                                           насильства над дітьми. Тут зазна
чається відповідальність директора та вчителів і вчительок, стратегія участі та впровадження Плану іншими зацікавленими особами. У цьому розділі також варто описати «Колесо року» - структурований План дій, у межах якого розроблені та розподілені заходи з попередження насильства протягом року7.
                            . Оцінка відповідної роботи та ситуації в загальноосвітньому навчальному                                      закладі.
-1                                                                                  Поєднує в собі первинну оцінку стану справ на початок упровадження Плану дій, поточну оцінку ситуації та оцінку роботи попереднього року. Цей розділ містить опис методології оцінювання, розподілу обов'язків та відповідальності, аналіз результатів упровадження Плану дій. Під час здійснення оцінювання важливо враховувати різні фокуси8. Оскільки розроблення Плану дій ґрунтується на аналізі, то від його якості залежить і якість плану. Подальше оцінювання виконання Плану дій вимагає, щоб План попереднього року мав конкретні вимірювані цілі, які можна оцінити і, спираючись на цей аналіз, проаналізувати ефективність відповідних дій.
«Підтримувальні дії. Визначення та підсилення позитивних аспектів роботи, внесення їх у План дій та подальше використання у роботі з протидії насильству, дискримінації та принизливому для гідності поводженню.
     Запобіжні дії. Запобіжні (превентивні) дії розробляються на основі аналізу ситуації в навчальному закладі. Важливо зважати на випадки як принизливого для гідності поводження, так і дискримінації, й аналізувати обидві проблеми. Необхідно також залучати учнів та учениць до обговорення задля ефективного розв'язання конкретних завдань.
     Процедури реагування на випадки насильства та їх документування. Цей розділ має містити інформацію про те, яким чином можна отримувати інформацію про гострі випадки, та положення про алгоритм реагування на поточні ситуації насильства: визначати сфери відповідальності, часові рамки ухвалення рішень, формат документування
(Методичні рекомендації. "Організація роботи з розвязання проблем насильства в загальноосвітньому навчальному закладі", К:2016. Автори: Соловйова О.Д., Дубровська Є.В. Схвалено для використання у ЗНЗ. Лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" Міністерства освіти і науки України від 17.10.2016 №21/12-Г-769.
РЕСУРСИ:
"16 днів проти ґендерного насильства" інформаційні матеріали:

            Національна дитяча «гаряча лінія»:

        http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_345.html

                 Національна дитяча "гаряча лінія"
Немає коментарів:

Дописати коментар